Claes Hylingers Hemsida

Nasruddin

Bild: Bokomslag

Historierna om den ojämförlige Mulla Nasruddin har berättats man och man emellan, från Grekland i väster till Afghanistan i öster, ända sedan medeltiden till våra dagar. Ingen vet dock vem Nasruddin var eller ens om han någonsin funnits. I Turkiet och på Balkan kallas han Nasreddin Hodja, i Iran och Afgahnistan Mulla Nasruddin. Det betyder samma sak: en "hodja" eller en "mulla" är en lärare av religiöst slag.
      I anekdoterna spelar han skiftande roller. Han är både en vis man och en dåre. Än finns han vid kungens hov, än är han en fattig bonde; än är han lärd, än är han knappt skrivkunnig. Vissa historier verkar vara rena dårhistorier, andra är små underverk av finurlighet och visdom. Många av dem har, under de två senaste seklerna, samlats i bokform.
      En särställning intar de tre Nasruddinsamlingar som utgavs i London omkring 1970. De blev snabbt mycket populära. De hade sammanställts av Idries Shah, som hämtade historierna från både muntliga och skriftliga källor och återberättat dem på engelska. Shah var en auktoritet inom sufismen och han underströk att Nasruddingestalten hade skapats av dervischerna för att användas i deras undervisning. Historierna är utformade bland annat för att "frysa" situationer i vilka vissa sinnestillstånd blir synliga.
      Idries Shas berättarstil är knapp, inte ett ord för mycket, inte ett för lite. Just därigenom bevaras djupet i historierna. Ett exempel är "Katten och köttet" som i vissa versioner upptar en hel boksida, i Shahs utformning sju rader:

Bild: Bokomslag
Nasruddin gav sin fru ett stycke kött som hon skulle laga till och bjuda deras gäster på. När målet serverades, fanns där inget kött. Hon hade ätit upp det. "Katten åt upp alltsammans, hela två kilo", sa hon. Nasruddin la katten på vågen. Den vägde två kilo. "Om detta är katten", sa Nasruddin, "var är då köttet? Om å andra sidan detta är köttet - var är då katten?"

Nasruddins skämt, absurditeter och dåraktiga upptåg syftar alla till att överlista de invanda tankemönster som håller oss fångna. Det finns alltså något att lära av Nasruddin. Man brukar säga att Nasruddin är spegeln i vilken vi ser oss själva.

Idries Shah: Den ojämförlige Mulla Nasruddins bedrifter. Illustrerad av Lennart Aschenbrenner.
I översättning av Claes Hylinger. (Albert Bonniers Förlag 1998)
Den första av Shahs tre Nasruddinvolymer.

Idries Shah: Den oefterhärmlige Mulla Nasruddin. Tolkning av Claes Hylinger.
Illustrerad av Lennart Aschenbrennar. (Ordfront 2001)
Innehåller Shahs samtliga tre Nasruddinvolymer.